sâmbătă, 16 octombrie 2010

PSALMUL 33/VERSIUNEA ION MURGEANU

PSALMUL  LAUDEI LUI DUMNEZEU

Cuvinte de laudă i se cuvin totdeauna lui Dumnezeu ;
Veseli-se-vor blânzii si-l va lăuda sufletul meu.

Să înălţăm imn împreună slăvindu-l pre Domnul;
De necaz izbăvească-ne viaţa, linişteştească-ne somnul.

Apropiaţi-vă şi vă luminaţi feţele ruşinate
Săracul a strigat şi Domnul l-a izbăvit e păcate.

Îngerul dă ocol celui ce se teme de Dumnezeu;
Ce gust bun are Domnul  din cântecul meu !.

Frica de Dumnezeu este pavăza celor ce se tem
Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit întru acelaşi blestem.

Iar cei ce caută pre Domnul nu se lipsesc de tot binele
Veniţi fiilor, ascultaţi-mă; ascultaţi-vă Sinele!

Ce om nu voieşte viaţa, nu-i iubeşte zilele bune?
Limba şi buzele sângeră-ţi când viclenesc anume!

Răul la o parte; fă binele; caută pacea şi o urmează;
Ochii lui Dumnezeu rugăciunea Lui ţine-o trează!

 De la faţa Domnului  răii să piară de pe pământ;
Au strigat drepţii- auziţi  chiar şi din acest cânt!

Pre  cei umiliţi la inimă şi pre cei smeriţi Duhul
Domnului îi va mântui cum plugarul coarnele plugului

Le conduce spre holda bogată în deplină izbavă;
Oasele celui drept nu se vor zdrobi ocrotite spre slavă.

Cumplit sfârşit are cel ce l-a împilat pe smeritul cel drept;
Sufletele robilor Săi Domnul le face aşezământ înţelept!(Ps. 33/al lui David transpus în versuri de IM)
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu