luni, 2 mai 2011

BLOW/OUT


BALET PE VOCALE
 (ultima oră ca ultima
 oară;confuzii şi contuzii)Osama versus Obama
Obama versus Osama;
O singură literă o consoană
Desparte Viaţa de Viaţă
Şi Moartea de Moarte;
Un gest o bubuitură de armă!

O singură armă şi-un strigăt!
Triumful dinaintea supliciului:
Osana! Osana! Osana!
La ce bun poeţii şi florile
În lumea crimei lor cu erorile
În lumea tâlharilor gen Obama!

Obama versus Osama!
Am călărit pe jos alfabetul
Călcând pe consoane: ia sama,
Ca inefabila balerină pe poante:
Bcdfghklmnprstvzxyw
Călcând cu viaţa pre moarte;

Viaţă dăruind cui şi la cine?
O singură carte şi mia de uri
Ca strigătul aceleaşi guri de ruşine,
Plină; ea ceartă ignoră şi tace;
Aceleeaşi mâini care desface
Războiul şi din el iasă Artă!

Între noi rămâne Mântuitorul
Ne conjură mila Lui şi iertarea;
Abia primirăm din Lumină
Lumină şi aşteptam Înălţarea!
Rostim alfabetul pe brânci
Consoanele reci nu sunt prunci.

Printre ele prin lumi de vocale
S-au strecurat ucigaşii fugari
Vestitorii lor  furişaţi între gale;
Obama  versus Osama -
În mână crinul subt mânecă arma
Cinismul în loc să respire te spintecă.

La ce bun poeţii la ce bun crinii
În valea aceasta a plângerii şi
A dezamăgirii; pentru ce fapte
Am zidit catedrale să despărţim
Răul de Bine şi Ziua de Noapte?
La ce bun cele puţine la ce rău
Cele multe ţopăind pe consoane?

Pe două consoane ca huliganii
În cluburi de fiţe răsturnând
Mesele vomitând unanim anii
Umanităţii: cioburi de ură caninii
Prin carii cât râpele amestecând
Aluatul păcii cu sângele ca hultanii!

Şi nici o luminiţă la han ca mai an
Şi nici o nădejde nici o iubire măcar
Şi nici o clipită să ne venim în fire
Şi nici o cărare la capăt nici un fanar
Şi nici nu am fost ca să mai putem să fiim
Şi-n loc să exult, Doamne, ce urlet unanim.
Atrocele rece: suliţa care m-a înjughiat!


Lumea luminii ultima clipă:Blaw-out!