vineri, 1 octombrie 2010

O POVSTE CU TALC PLINA DE POEZIE DIVINA


CINE-L PRIMEȘTE PE FIUL...http://mail.yimg.com/a/i/mesg/tsmileys2/21.gifhttp://mail.yimg.com/a/i/mesg/tsmileys2/21.gif

Un om bogat, pasionat de artă, avea în colecția lui opere ale tuturor marilor maeștri, renascentiști, clasici și moderni, din toate școlile și curentele. Deseori stătea împreună cu unicul său fiu, admirând minunatele piese din colecția lorDar a izbucnit războiul și fiul a fost înrolat și trimis la luptă. El a dat dovadă de mult curaj și a murit la datorie, în timp ce salva viața unui camarad. Cînd a primit anunțul, tatăl a fost profund îndurerat de pierderea unicului său fiu.

O lună mai târziu, a auzit bătăi la u
șă. În prag stătea un tânar cu un pachet mare în brațe...El a spus:
- Domnule, nu mă cunoa
șteți. Eu sunt soldatul pentru care fiul dumneavoastră și-a dat viața. În acea zi el a salvat multe vieți ale celor răniți dar, în timp ce încerca să mă ducă pe mine într-un loc sigur, un glonte i-a străpuns inima, el murind pe loc...Deseori ne vorbea de dumneavoastră și despre pasiunea pe care o aveți pentru artă.
Tânărul i-a înmânat pachetul.
-
Știu că este aproape un nimic. Eu nu sunt un pictor cunoscut, dar sunt convins că fiul dumneavoastră ar fi vrut să aveți acest tablou.

Tatăl a început să desfacă ambalajul. Era un portret al fiului său, pictat de tânăr. Privindu-l atent, a fost uimit de felul în care tânărul pictor a reu
șit să surprindă chipul, dar și personalitatea fiului său. Tatăl a scos un suspin și cu ochii plini de lacrimi a mulțumit tânărului, oferindu-i și o sumă de bani pentru tablou.
-O, nu se poate a
șa ceva, domnule... Toată viața nu voi putea să plătesc pentru ceea ce fiul dumneavoastră a făcut pentru mine. Acesta este doar un cadou.

Tatăl a prins tabloul pe una din simezele sale. De câte ori avea vizitatori, el începea prin a le arăta portretul fiului său
și numai după aceea le dădea voie să vadă marile capodopere colecționate.
După moartea bătrânului tată, s-a organizat licita
ția marii lui colecții de tablouri. S-au adunat foarte multe persoane care doreau să vadă și, mai ales, să achiziționeze tablouri pentru propriile lor colecții.

La deschidere, pe podium era postat portretul fiului. Persoana delegată să conducă licita
ția,adjudecătorul, a deschis sesiunea, lovind cu ciocănelul:
-Începem licita
ția cu acest portret al fiului. Cine deschide oferta?
În sală s-a lăsat lini
ștea....Apoi, de undeva din fundul sălii, o voce a strigat:
-Am venit să vedem marile opere! Sări peste această piesă!...

Dar, netulburat, adjudecătorul a continuat:
-Face cineva o ofertă pentru acest portret?...
100?... 200?...
Din sală, cineva a stigat iritat:
-Nu am venit pentru acest portret!... Ne-am adunat pentru picturile lui Rembrandt, Fragonard, Van Gogh, Matisse, Picasso
și ale celorlalți maeștri!... Haideți să trecem, cu adevărat, la licitație!...

Netulburat, adjudecătorul a continuat:
-Fiul!... Fiul!... Îl vrea cineva pe fiul?!...
Într-un târziu, din cel mai îndepărtat col
ț al sălii s-a auzit o voce timidă:
Dau eu 10 pentru acest portret...

Era cel care fusese, ani mulți, grădinarul tatălui și al fiului. Fiind un om sărac, nu putea să ofere mai mult.
Există o ofertă de 10!... Cine dă mai mult?!... Dă cineva 20?!...
Sala era în fierbere.
-Da
ți-i-l lui pentru 10!...Să trecem la maeștri!...La maeștri!...
Nu-l voiau pe fiu. To
ți doreau să profite de ocazie și să cumpere opere mari pentru colecțiile lor. Ferm, adjudecătorul a continuat:
-10, odată!...10, de două ori!...
Și, lovind cu ciocănelul în masă:
Adjudecat! VÂNDUT pentru 10!

Din fa
ță, cineva a zbucnit:
-În sfâr
șit, putem trece la marea colecție!...
Calm, adjudecătorul a pus jos ciocănelul, spunând:
-Îmi pare rău, dar licita
ția s-a încheiat.
Rumoare în sală:
Dar tablourile?!...Cum rămâne cu mae
ștrii?!...Colecția?!...

-Regret, a spus adjudecătorul. Când am fost desemnat să conduc această licita
ție, mi s-a comunicat o prevedere secretă din testament, pe care nu am avut voie să o fac cunoscută decât în acest moment: licitația se referă numai la potretul fiului !Cine il ia moștenește întreaga avere, care include și toată colecția de opere de artă! Omul care-l primește pe fiul obține TOT!...

Dumnezeu Tatăl a trimis acum 2000 de ani pe Fiul său ca să moară pe cruce.
La fel ca mesajul adjudecătorului, si mesajul lui este:
Fiul, Fiul, cine-l prime
ște pe Fiul?!
Pentru că, vezi tu, acela care îl prime
ște pe Fiul obține totul...


Că într-atât a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă via
ță veșnică. (Ioan 3/ 16) (Biblia Bartolomeu).
Aceasta este adevărata dragoste...
Vă rog să trimite
ți acest mesaj la zece persoane și apoi celui de la care l-ați primit.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!http://mail.yimg.com/a/i/mesg/tsmileys2/21.gifhttp://mail.yimg.com/a/i/mesg/tsmileys2/21.gifhttp://mail.yimg.com/a/i/mesg/tsmileys2/21.gif

--
Silvia Cinca

www.silviacinca.com